Tjänster

Alla husdjur är välkomna till vår klinik

Morelius fungerar även som remissinstans. Till oss remitteras mera krävande patienter från hela landet.

Vi erbjuder er bl.a följande tjänster:

  • Ortopediska undersökningar
  • Ortopedisk kirurgi
  • Mjukdelsoperationer
  • Inremedicin
  • Tandvård
  • Officiella utlåtanden och röntgen
  • Grundläggande veterinärmedicinsk bashälsovård
  • Öronsjukdomar och video-otoskopi