Smådjursklinik Morelius

Vid Sibbo smådjursklinik Morelius får ditt husdjur förstklassig service. Våra hemtrevliga lokaler finns i Nickby centrum, i Sibbo och snart i Brändö, Helsingfors.

Vi har specialiserat oss på alla tjänster i anknytning till smådjurskirurgi, ortopedi och anestesi. Tack vare vår kunskap och vår moderna högklassiga utrustning kan vi genomföra de mest krävande kirurgiska ingreppen på smådjur. Ortopediska operationer och mjukdelskirurgi hör till våra dagliga ingrepp. Vår kompetens inom ortopedi är en av de högsta som finns i landet därför fungerar vi huvudsakligen som remissinstans. Vi erbjuder även mångsidiga tjänster i anknytning till inremedicin hud- och tandvård.

Det är av största vikt för oss att ditt keldjur kan sövas ner på ett tryggt sätt. Vi har satsat på mångsidig modern utrustning för narkosövervakning samt utomordentlig utbildning för personalen. Alla narkoser planeras separat för varje patient med beaktande av patientens specialbehov och lämplig smärtlindring. Vid Sibbo smådjursklinik Morelius får ditt husdjur även omfattande veterinärmedicinsk bashälsovård. Du kan kontakta oss oavsett vilka frågor du har gällande ditt husdjurs hälsa och välbefinnande.

Välkommen till en personlig smådjursklinik.

Vi finns här för ditt husdjur!