Samuli Heiskanen

Samuli Heiskanen

Smådjursskötare som specialiserat sig på anestesi, intensivvård och kirurgi.

Samuli har gedigen yrkeskompetens. Han har ett helhets betonat sätt att handskas med, och ta hand om smådjur. Han är en trygg famn för ditt keldjur under dess vistelse hos oss. Samuli fortbildar sig årligen genom att delta i kongresser i anestesiologi, intensivvård och kirurgi i Finland och utomlands.