Kati Hagman

Kati Hagman

Smådjursskötare som specialiserat sig på anestesi, intensivvård och kirurgi.

Kati har lång erfarenhet som operationsskötare. Hon är väldigt intresserad av anestesi för smådjur. Du kan känna dej trygg, eftersom ditt keldjur behandlas på ett lugnt sätt med säker hand, även under de mest krävande operationstillfällen. Kati deltar årligen i kongresser i anestesiologi och intensivvård utomlands. Hon har nyligen deltagit i ett specialiseringsprogram i anestesiologi i USA.